-.بیماری اردک جدید :

مترادف :

سپتی سمی در اردک ، بیماری اردک جدید ، عفونت خونی

تعریف :

یک بیماری جدید و وخیم اردک است که در ان سپتی سمی همراه با پریتونیت فیبرینی ، پریکاردیت و التهاب کیسه های هوایی رخ می دهد .

عامل ایجاد گر:

پاستورلا انتی پستی فر (مورکسیلا انتی پستی فر)

علایم:

  1. سن: اردک در حال رشد چهار تا نه هفتگی .
  1. میزان مرگ ومیر:بسیار بالا است ، در حدود 70% بعد از شش تا دوازده ساعت از شروع علایم میرسد .
  1. افسردگی : خواب الودگی ، اسهال سبز ، پر های طوق دار ، تشنج در سر. ترشحات سروزی  از چشم و ضعف و ناتوانی اردک ها .
  1. عدم تعادل.

 

جراحات بعد از مرگ :

  1. خون ریزی در طحال و کبد وقلب .
  2. پری هپاتیت و پری کاردیت ( علامت مشخصه)
  3. طحال ممکن است بزرگ و خال دار باشد و کلیه نیز دچار احتقان بشود.
  4. انتریت خون ریزی دهنده شدید شاید رخ دهد .
  5. مننژیت فیبرینی.

   کنترل و درمان:

1.              100گرم کلر تتراسیکلین درتن برای 5 روز

2.              0.1 % سولفادیمیدین در اب برای 2 روز .

مترجم : مهدی هدایتی

رفرانس :

Avian medicine ,vet .faculty ,mini sota  un., 2004


 

+ نوشته شده توسط دکتر مهدی هدایتی در نوزدهم تیر ۱۳۸۷ و ساعت 11:3 |